Tag: kaffir lime

เนื้อปูแกะที่ไม่ได้แกะเองความสดหวานของเนื้อปูจะไม่เท่าปูแกะเอง ดังนั้นจึงต้องมีการปรุงรสโดยการผัดรูปแบบต่างๆ แต่การผัดพริกแบบนี้ไขมันน้อยหน่อยถูกปากคนไม่ชอบของเลี่ยน เมนูนี้เป็นเมนูทำง่ายที่อร่อย